En guide till Spaniens Gyllene Visumdirektiv för icke EU-medborgare

spains-golden-visa

Spaniens “Gyllene Visum-direktiv” erbjuder uppehälle i Spanien till den som spenderar minst €500 000 på fastigheter i landet

I oktober 2013 stiftade Spanien en ny lag med syfte att attrahera utländska investerare (främst från Ryssland och Kina), genom att erbjuda ett visum i utbyte mot en investering för €500 000 eller mer i spanska fastigheter.

Förutom ett spanskt visum kan investerare som kommer till landet enligt det här direktivet resa i de 26 europeiska Schengenländerna, vilket inkluderar Storbritannien (endast 90 dagar under en 180-dagarsperiod).

För att beviljas ett investerarvisum måste en person uppfylla vissa krav. De måste bland annat:

  • Kunna försörja sig själv och eventuella familjemedlemmar under tiden som visumet gäller
  • Inte finnas i det spanska belastningsregistret, eller belastningsregistret för länder där investeraren har bott i under de sista fem åren
  • Inte ha nekats inresa i något Schengenland
  • Ha en sjukförsäkring som täcker vistelsen i Spanien

Tack vare en uppdatering i lagen kan sökande nu påbörja processen vid sin ankomst till Spanien, snarare än att söka från sitt eget land. Visumet beviljas nu inom sex månader även om individen inte har färdigställt köpet av en fastighet, förutsatt att de undertecknat ett kontrakt och har betalat depositionen.

Glöm inte: De första €500 000 som investeras i en fastighet får inte ha några pantbrev eller andra avgifter, vilket betyder att investerare enbart får använda ett lån för att finansiera kostnader som överstiger denna summa. Det här gäller under hela den period som uppehållstillståndet gäller.

Det ursprungliga visumet gäller i ett år. Efter detta kan investeraren ansöka om uppehållstillstånd för investerare som gäller både denne och dennes familj. Reglerna har nyligen ändrats så att de även gäller ogifta par, släktingar och barn över 18 år.

Man behöver påbörja ansökan om uppehållstillstånd medan det första visumet fortfarande gäller, eller max 90 dagar efter att det gått ut. Investerare måste bevisa det fortsatta ägarskapet av en fastighet, via ett utdrag ur det spanska fastighetsregistret, och detta ska vara daterat minst 90 dagar innan ansökan skickas in. Investeraren måste också resa till Spanien minst en gång under året innan ansökan skickas in.

Uppehållstillståndet gäller i två år, men kan enkelt förnyas vartannat år så länge kraven upprätthålls – detta inkluderar att resa till Spanien minst en gång om året, även om det inte är för en längre period.

En gyllene möjlighet: Sedan starten har visumdirektivet attraherat 490 fastighetsinvesterare. De flesta kommer från Kina och Ryssland, och man beräknar att cirka €700 miljoner har investerats.

Efter fem år kan investerare som tillbringat minst sex månader per år i Spanien ansöka om permanent uppehållstillstånd. Efter tio år kan de ansöka om att bli spanska medborgare.

MP Dunne Properties har stor erfarenhet av att hjälpa icke EU-medborgare med fastighetsaffärer. Om du önskar mer information eller vill ha råd om fastighetsköp i Spanien är du varmt välkommen att kontakta oss på +34 952 866 072.

Mary Dunne

Mary Dunne

Mary Dunne är en mycket kvalificerad och erfaren fastighetsmäklare i Marbella. Innehavare av en spansk fastighetslicens från 1995. År 1996 avslutade hon en kurs för fastighetsförvaltning i Les Heures universitet i Barcelona och 2005 fick hon en MBA i spansk fastighetsförvaltning. Hon är medlem i GIPE, en professionell förening för kvalificerade fastighetsmäklare i Spanien och registrerad i CEPI (European Association of Real Estate Professional).

Mary Dunne

Mary Dunne

Administrativ
Partner

+34 952 866 072

[email protected]

Kontakta oss