Användarvillkor för mpdunne.com

I enlighet med lag 34:2002 från 11 juli, gällande information och elektronisk handel, erkänner MPDUNNE CONSULTING, S.L, att de äger hemsidan MP Dunne Properties med URL www.mpdunne.com och, enligt artikel 10 i samma lag, erkänner MPDUNNE CONSULTING, S.L. följande företagsdetaljer: ägaren av denna hemsida är MPDUNNE CONSULTING, S.L., med registreringsnummer B92418979 och juridisk företagsadress BULEVAR ALFONSO HOHENLOHE, CENTRO EXPO 11-12 MARBELLA 29602, med följande registreringsdetaljer: TOME 3242, BOOK 2155, SHEET 125, PAGE MA-61473, Inscription 1. Kontaktinformation för företaget är [email protected]

Användarstatus och ansvar

Alla besök på, och användning av, MPDUNNE CONSULTING, S.L:s webbplats kommer tilldela användarstatus och därmed, från det att MPDUNNE CONSULTING, S.L:s webbplats börjar användas, accepterar alla användare de villkor som beskrivs här, utan protest mot den juridiska efterlevnaden av andra obligatoriska regler, i något specifikt fall.

MPDUNNE CONSULTING, S.L.:s webbplatser erbjuder en stor mängd information, tjänster och data. Alla användare är ansvariga för att använda webbplatsen på ett korrekt sätt. Detta ansvar innefattar:

– Att all information som användaren uppger för att nå visst innehåll, i de formulär som skapats av MPDUNNE CONSULTING, S.L., är korrekt. Användare ansvarar också för de lösenord som erhålls när en användare fyller i de tidigare nämnda formulären.

– All information, tjänster och data som tillhandahålls av MPDUNNE CONSULTING, S.L. som inte är i enlighet med dessa regler, lagen, generell etik och moral, god sed, och upprätthållandet av lag och ordning, eller som på annat sätt skadar tredje part eller webbplatsens funktion.

Policy för externa länkar och ansvar

MPDUNNE CONSULTING, S.L. avsäger sig härmed allt ansvar för innehållet på webbplatser som användaren kommer till genom länkar på denna webbplats, och förklarar härmed att de inte kommer att undersöka eller kontrollera andra sidor på internet.

MPDUNNE CONSULTING, S.L. kommer inte heller att garantera teknisk tillgänglighet, synlighet eller juridisk rätt för några webbplatser som inte tillhör MPDUNNE CONSULTING, S.L.

MPDUNNE CONSULTING, S.L. förklarar härmed att de vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att undvika potentiell skada för användare av dess webbplats, som kan uppstå genom att surfa på webbplatsen. På grund av detta avsäger sig MPDUNNE CONSULTING, S.L. allt juridiskt ansvar för eventuell skada som kan åsamkas en användare genom att surfa på internet.

Tillägg

MPDUNNE CONSULTING, S.L. förbehåller sig härmed rätten att göra de tillägg som de finner lämpliga på sin webbplats utan föregående varning, oavsett om det gäller innehåll på webbplatsen, villkor, eller generella omständigheter. Dessa tillägg får göras, genom webbplatsen, i enlighet med lagen och kommer vara bindande så länge de finns utskrivna på webbplatsen och fram till dess att de ersätts av efterföljande tillägg.

Användning av cookies

MPDUNNE CONSULTING, S.L. förbehåller sig rätten att använda cookies medan användaren surfar på webbplatsen för att kunna individualisera och underlätta navigering.

I enlighet med företagets policy gällande dataskydd råder MPDUNNE CONSULTING, S.L att alla cookies ska kopplas till en anonym användare och dator, och att det inte ska vara möjligt att identifiera en specifik användare.

Användaren kommer kunna konfigurera sin webbläsare för att bli meddelad om huruvida några cookies tagits emot och kan därmed, om de så önskar, förhindra dessa från att installeras.

Dataskydd

I enlighet med lagen Organic Law 15:1999, om personligt dataskydd, informerar MPDUNNE CONSULTING, S.L härmed alla användare av webbplatsen att all personlig data som samlats in av företaget genom formulären på webbplatsen kommer att ingå i en automatisk fil som hanteras av MPDUNNE CONSULTING, S.L, för att kunna underlätta, genomföra och uppfylla de krav som fastställts av båda parter.

På samma sätt informerar MPDUNNE CONSULTING, S.L härmed användaren om dennes rätt att tillgå, avbryta, korrigera och motsätta sig lagring av dennes information genom att skicka en skriftlig begäran till BULEVAR ALFONSO HOHENLOHE CENTRO. EXPO 11-12 MARBELLA 29602.

Om vi inte informeras om motsatsen kommer vi att förutsätta att lagrad användardata inte har modifierats, och att användaren kommer godkänna eventuella ändringar, och att vi har användarens medgivande att använda dennes data för att underlätta parternas affärsmässiga relation.

Immaterialrätt

All immaterialrätt gällande texter och bilder tillhör MPDUNNE CONSULTING, S.L, antingen som ägaren av dessa eller som en auktoriserad part. Som ett resultat av detta kommer innehållet att skyddas som immaterialrätt under spansk lag, och kommer därför att skyddas av både spanska och EU-specifika regler i ärendet, samt av relevanta fördrag som Spanien undertecknat. Copyright. I enlighet med spanska Intellectual Property Act är det uttryckligen förbjudet att återskapa, distribuera, och använda allt eller delar av den här webbplatsens innehåll utan MPDUNNE CONSULTING, S.Ls uttryckta medgivande.

Rättsliga åtgärder, tillämpningsbara lagar och jurisdiktion

MPDUNNE CONSULTING, S.L. förbehåller sig rätten att dra alla civila eller kriminella handlingar inför rätta om de finner att så är tillämpligt på grund av felaktigt användande av denna webbplats eller dess innehåll, eller på grund av brott mot dessa villkor.
Relationen mellan användaren och MPDUNNE CONSULTING, S.L. kommer att styras av spanska regler. Rätten och domstolen i MÁLAGA kommer att avgöra alla tvister som kan uppstå mellan användaren och MPDUNNE CONSULTING, S.L.

Mary Dunne

Mary Dunne

Administrativ
Partner

+34 952 866 072

[email protected]

Kontakta oss