Efterlevnad av förordning 218

MPDunne Properties lyder fullt under spansk lag som berör fastighetsförsäljning. Alla våra fastigheter har kontrollerats och full dokumentation tillhandahållits i enlighet med lagen. Alla fastigheter har full besittningsrätt.

Efterlevnad av förordning 218/2005 – notering

I enlighet med Junta de Andalucía förordning 218/2005 från den 11 oktober finns en kopia av informationsbladet för denna fastighet tillgänglig, om köparen önskar erhålla ett sådant.

Mary Dunne

Mary Dunne

Administrativ
Partner

+34 952 866 072

[email protected]

Kontakta oss