Fastighetsköp och försäljningskostnader i Marbella

Förutom det faktiska inköpspriset på bostaden måste du inkludera överlåtelsekostnaden i din budget. Den totala kostnaden för att köpa en redan köpt fastighet bör vara mellan 10 % – 11 %. Om det är en ny fastighet med IVA (moms) borde den totala kostnaden vara runt 12 %. Förutom detta tillkommer kostnader för advokat.

Såvida inget annat konstateras i kontraktet ska köparen och säljaren betala följande skatter och avgifter:

KÖPAREN BETALAR

ÖVERLÅTELSESKATT

När köpet av en fastighet har undertecknats hos notarien utfärdas en lagfart (Escrituria), och skickas till det spanska skattekontoret. Om fastigheten har köpts tidigare (och den alltså inte köps för första gången, direkt från tillverkaren), kommer överlåtelseskatt att behöva betalas. Om fastigheten säljs för första gången av tillverkaren gäller istället moms och stämpelskatt.

Överlåtelseskatten (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales: ITP) är mellan 8 % och 10 %, och betalas av KÖPAREN av hus, lägenheter, affärsmässiga lokaler, garage, land etc. Junta (regionens styre) utfärdar ett uppskattat värde för alla fastigheter, och om minimisumman är större än inköpspriset beräknas skatten med hjälp av den förra. Skatten gäller enligt följande:

Upp till 400.000€ 8%
Mellan 400.000€ och 700.000€ 9%
Över 700.000€ 10%

GÄLLANDE GARAGE:
A maximum of TWO garages belonging to a dwelling are exempt from Transfer Tax. For all other garages, the tax is scaled as follows:

Upp till 30.000€ 8%
Mellan 30.000€ och 50.000€ 9%
Över 50.000€ 10%

TILL EXEMPEL

Beräkningen för en bostad á 1.500.000€ har gjorts enligt följande:

400.000€ 8% 32.000€
Mellan 400.000€ and 700.000€ = 300.000€ 9% 27.000€
Mellan 700.000€ and 1.500.000€ = 800.000€ 10% 80.000€
TOTAL 139.000€

MOMS (IVA)
När säljaren är en UTVECKLARE, PROMOTOR eller KÖPMAN AV FASTIGHETER för nya villor och lägenheter, eller garage som tillhör bostäder, är moms 10 %. När säljaren är UTVECKLARE, PROMOTOR eller KÖPMAN AV FASTIGHETER för land, affärsmässiga lokaler eller affärsmässiga garage, är moms 21 %. Detta täcker enbart fastigheter som säljs på nytt, om säljaren är en UTVECKLARE, PROMOTOR eller KÖPMAN AV FASTIGHETER.

STÄMPELSKATT
Stämpelskatt är 1,5 % för alla villor och lägenheter, eller garage som tillhör en bostad, samt mark, affärsmässiga lokaler och parkeringsplatser, när säljaren är en UTVECKLARE, PROMOTOR eller KÖPMAN AV FASTIGHETER.

NOTARIE & AVGIFTER TILL LANDREGISTRET
Summan som ska betalas till notarien och avgifter till landregistret beror på fastighetens värde och lagfartens komplexitet, men man kan räkna med att betala ungefär 3.000€.

LAWYER´S FEES
Lawyers will charge approximately 1% of the selling price for conveyancing fees, but this may vary according to the lawyer and the price of the property.

SÄLJAREN BETALAR

KOMMUNAL VÄRDESKATT (Plusvalía)
Denna skatt baseras på markens indexvärde, vilket fastställs av rådhuset, och appliceras på ökningen mellan det tidigare köpet (alltså säljarens köp) och den nuvarande försäljningen, vilket innebär att ägandeskapets längd är en av nyckelvariablerna för att beräkna denna skatt. För lägenheter och radhus blir det ofta inte en stor summa, men det kan vara viktigt för villor som byggts på stora områden mark och som haft samma säljare länge. Summan kan erhållas av rådhuset och din juridiska representant bör göra detta innan försäljningen genomförs.

MÄKLARFIRMANS ARVODEN
Dessa betalas oftast av säljaren, såvida inte kontraktet mellan parterna anger något annat.

JURIDISKA AVGIFTER
Säljaren betalar sina egna juridiska avgifter.

AVBESTÄLLNINGSAVGIFT
Säljaren ansvarar för att betala eventuella skatter eller avgifter för att avbryta ett lån, eller annan skuld rörande fastigheten. Fastigheten måste säljas utan pant och annan belastning.

Notering
Det här är en generell guide och vi rekommenderar starkt att du rådgör med din advokat om alla eventuella kostnader och skatter som berör överlåtelsen av en fastighet och/eller mark.

Mary Dunne

Mary Dunne

Administrativ
Partner

+34 952 866 072

[email protected]

Kontakta oss