Köpekontrakt

Du behöver en juridisk rådgivare för detta, vi rekommenderar inte att du försöker sköta detta själv såvida du inte har tidigare erfarenhet och talar spanska. När du hittar en fastighet som du är intresserad av att köpa är det ett standardförfarande att göra ett formellt bud och erbjuda en deposition, och när detta accepteras teckna ett kontrakt eller en reservation. När ett bud accepteras är nästa steg att underrätta juristen och sedan föra över minst 10 % av köpesumman till dennes kundkonto. De kommer då att påbörja arbetet med att kontrollera ägarskap, skatter och avgifter, och kontrollera att det inte finns några skulder för fastigheten, samt utvecklingsplaner i området.

Han kommer sedan att arrangera ett möre för att teckna ett kontrakt med leverantörens advokat, vilket kommer att uppge alla överenskommelser gällande pris, tid, tidpunkt för färdigställande etc.

Om du köper en möblerad fastighet måste en undertecknad inventering finnas som en bilaga till det privata kontraktet. Försök även att få en fotograferad kopia.

Åtgärder bör vidtas så att någon, för köparens räkning, kontrollerar att fastigheten lämnats med de möbler som ni kommit överens om. Detta bör ske innan ni undertecknar kontraktet i notariens närvaro. När försäljningen väl har genomförts på notariens kontor är det svårt att få tillbaka eventuella möbler eller saker som säljaren har “flyttat” från fastigheten.
När det privata kontraktet har signerats och depositionen, vanligtvis 10 %, har betalats, kan respektive part bötfällas stort om denne väljer att avbryta köpet. Enligt lag måste säljaren återlämna den dubbla summan av vad som betalats såvida annat inte nämns i kontraktet, och köparen kommer att förlora det denne betalat.

Var försiktig om någon ber dig signera att optionsavtal, för om du övergår datumet på optionen kan du förlora din rätt till köpet, och säljaren är fri att marknadsföra och sälja bostaden samtidigt som denne behåller dina pengar, oavsett varför du inte lyckades fortsätta med köpet.

Den gyllene regeln bör alltid vara att fråga om mer information eller fler råd om du inte är säker på något, eller om något inte känns bra.

Underteckna inga dokument som du inte är nöjd med, och du bör ha en kopia på engelska eller på ett annat språk som du förstår. Din jurist eller representant bör översätta hela dokumentet åt dig, inte bara bitar av det, och om du ber om en översättning ska du få en översättning av ditt specifika kontrakt och inte bara en allmän version.

När kontraktet har undertecknats framför en notarie är du den nya ägaren, och ska ha erhållit nycklar. Det enda som är kvar är att din juridiska representant ska betala skatten på överlåtelsen, och registrera fastigheten hos landregistret för din räkning.

Mary Dunne

Mary Dunne

Administrativ
Partner

+34 952 866 072

[email protected]

Kontakta oss