Regler för Fastigheter

Alla fastigheter i Spanien måste registreras i “Registro de Propiedad”, eller landregistret. Det här är allmän information och kan erhållas av vem som helst som har detaljer. Dokumentet med basinformation kallas “nota simple” (utdrag ut landregister). Detta visar ägarens namn, eventuell pant, lån och skulder som är registrerade på fastigheten.

Det visar också alla detaljer om markens storlek, fastighetens kvadratmeter etc., och att fastigheten faktiskt existerar. Ibland överträffar verklighetens kvadratmeter det antal som registrerats, till exempel på grund av en utbyggnad som byggnadsarbetarna inte blivit juridiskt godkänd.

Bara den person eller den juridiska person som äger fastigheten i landregistret får sälja den berörda fastigheten, såvida inte en tredje part har blivit särskilt auktoriserad.

Alla transaktioner som berör en fastighets överlåtelse måste registreras i landregistret. Att bara gå till notariens kontor räcker inte, transaktionen måste registreras ordentligt i efterhand och skatter på sagda transaktion ska betalas.

Alla köp och försäljningar av fastigheter äger rum i en notaries närhet, och på grund av regler gällande penningtvätt måste processen vara fullt synlig. Det fulla inköpspriset måste redogöras för, framför notarien. Banker måste utfärda ett certifikat som intygar att transaktionen sker via deras konton.

Notarien kontrollerar att hela processen sker på ett korrekt sätt, och meddelar landregistret samma dag som transaktionen sker.
 

Mary Dunne

Mary Dunne

Administrativ
Partner

+34 952 866 072

[email protected]

Kontakta oss